Το  επίσημο site του ελληνικού ρόκ συγκροτήματος Ωρίωνες

Βασίλης Αβραμίδης
lead quitar and lead
vocals

 

GINA AVRAMIDIS -vocals

 

Πόλις Αδαμαντόπουλος
Organs, Synthesizers, pianos and effects

     

Σάκης Αβραμίδης
Drums, lead and backing vocals

Τάσος  Αβραμίδης  lead guitar

 

θωμάς Καρίνος  μπασσο φωνητικά

GO   ENTERON